RODO

USTAWIANIE PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności SCAME-Polska Sp. z o.o.

Witamy na https://www.scame.pl. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych, które nam przekazałeś, jest dla nas priorytetem i chcemy, abyś czuł się bezpiecznie i w pełni poinformowany o danych osobowych, które otrzymujemy, oraz abyś był zaznajomiony z tym, jak z nich korzystamy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SCAME-Polska. jako operator przygotowaliśmy następujące informacje dla Ciebie jako osoby zainteresowanej ("osoba zainteresowana").

O nas

SCAME-Polska zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów do instalacji elektrycznych. Nasze cele to przede wszystkim niezawodność i jakość dostarczanych przez nas produktów i usług, a także bezpieczeństwo, które utrzymujemy w przetwarzaniu danych. Aby pomyślnie wypełnić tę misję, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i wszelkich środków przetwarzania danych, a tym samym zapewnienie minimalizacji możliwych wycieków zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym samym czasie zgodnie z nową ustawą nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw, a także międzynarodowych norm.

Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedaż towarów

Przetwarzamy dane osobowe klientów, odpowiednio w zakresie niezbędnym do zawarcia umów zakupu, zamówień. W tym celu zainteresowane osoby są zobowiązane udostępnić dane w wymaganym zakresie, ponieważ bez tych danych nie możemy zrealizować naszej dostawy. Te dane osobowe są przetwarzane w celu zabezpieczenia wykonania umowy i powiązanych działań, w tym sprzedaży towarów, dostawy towarów i rozpatrywania wszelkich roszczeń.

Świadczenie usług

Przetwarzamy dane osobowe klientów i dostawców, odpowiednio. swoich pracowników w zakresie swoich umów handlowych. W tym celu zainteresowane osoby są zobowiązane udostępnić dane w zakresie, w jakim nie możemy realizować naszych usług bez tych danych. Są one przetwarzane w celu zapewnienia wykonania umowy i powiązanych działań.

Wizyta na naszej stronie internetowej

Zapisujemy i przechowujemy adres IP komputera, aby przesłać zawartość naszych odwiedzanych stron internetowych na Twój komputer (np. Teksty, zdjęcia i pliki do pobrania itp.) Zgodnie z artykułem 6 (1) b) RODO. Przetwarzamy te dane, aby zidentyfikować i zgłosić wszelkie nadużycia. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. (1) f) RODO. W tym kontekście leży w naszym interesie przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i działalności prowadzonej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponieważ przetwarzamy Twoje dane w sposób opisany powyżej, w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, jesteś zobowiązany umową do udostępnienia nam tych informacji.

Inne cele

Przetwarzamy również dane osobowe podane dobrowolnie, podczas składania wniosku, spotkań online, zamawiania materiałów informacyjnych lub biuletynów. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. (1) b) RODO. Dane przetwarzane w tym zakresie obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Jeśli przetwarzamy Twoje dane zgodnie z powyższym opisem, aby otrzymać i przetworzyć Twoją prośbę, spotkanie lub zamówienie (subskrypcja newslettera), musisz udostępnić te informacje. Nie możemy przetworzyć Twojego żądania bez tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 6 (1) (a) RODO, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania za zgodą do momentu wycofania zgody.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Zasadniczo przesyłamy Twoje dane do odpowiednich firm, w których są przetwarzane, aby zapewnić wymaganą obsługę i wsparcie.Oznacza to, że inne osoby prawne mogą przetwarzać te informacje. Takie przetwarzanie nie ogranicza się do tego stopnia, że jest to niezbędne do celów określonych w deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych lub instrukcjami podanymi przez operatora, którym jest inny podmiot prawny działający jako usługodawcy (Broker) muszą przestrzegać. W tym kontekście czasami używamy usługodawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (tak jak w dostawie towarów, e-mail marketingu, projektowania i rozwoju oprogramowania lub wsparcia dla realizacji zamówień od klientów). W takich przypadkach informacje są przekazywane stronom trzecim w celu umożliwienia dalszego przetwarzania. Zewnętrzni dostawcy usług są starannie wybierani i sprawdzani w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Ci dostawcy usług (pośrednicy) są związani naszymi wytycznymi. Ponieważ temat naszych postulatów, które obejmują przetwarzanie danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności, są umownie zobowiązani do traktowania swoich danych w celu zachowania poufności i nie są uprawnieni do przetwarzania danych do celów innych niż te uzgodnione. Przekazanie danych pośrednikom odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 RODO Nie będziemy sprzedawać Twoich danych stronom trzecim ani w inny sposób udostępniać ich w celach komercyjnych. Poza wymienionymi powyżej, mamy prawo do świadczenia danych osobowych, wymiaru sprawiedliwości i szkód osobom trzecim bez wyraźnej zgody, jeżeli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub aplikacji roszczeń prawnych. Przeniesienie takie będzie jednak dokonywane tylko w przypadku, gdy istnieją konkretne dowody bezprawnego zachowania lub nadużycia. Twoje dane mogą również zostać przekazane, jeśli przyczyniają się do egzekwowania warunków użytkowania lub innych umów. Jednocześnie mamy prawny obowiązek udzielenia informacji niektórym organom publicznym na żądanie. Przesyłanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesów zapobiec nadużyciom, aby umożliwić ściganie przestępstw i zapewnić realizację ich praw, jeśli nasze interesy przeważają nad swoje interesy i prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. (1) f) RODO.

Zamierzone przekazywanie danych do państw trzecich

Transfer danych do państw trzecich nie jest obecnie planowany. W przypadku takiego przeniesienia wprowadzimy środki niezbędne do spełnienia wymaganych warunków prawnych. Będziesz jednak informowany w odpowiednim czasie o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo

SCAME-SK s.r.o. wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszystkich danych osobowych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Dotyczy to również wszystkich zakupionych usług zewnętrznych. Weryfikujemy skuteczność naszych środków ochrony danych i stale je udoskonalamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Cookies

Aby strona była przyjazna dla użytkownika i aby dostosowywać potrzeby naszej witryny, nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie. Cookie to mały plik, który jest przechowywany lokalnie na twoim komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Gdy odwiedzasz stronę internetową na tym samym urządzeniu, plik cookie wskazuje na przykład, że jesteś wielokrotnym gościem. Pliki cookie pozwalają nam również analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą być identyfikowane przez nie na stronach internetowych osób trzecich - w tym witryn dostawców analiz.

Podstawowe / Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Obejmuje to na przykład kwestię anonimowych identyfikatorów sesji, aby podsumować wiele zapytań na serwerze sieciowym lub aby upewnić się, że rejestracje i zamówienia działają poprawnie.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pomagają nam zapisywać wybrane ustawienia lub obsługiwać inne funkcje, gdy jesteś na naszej stronie internetowej. Na przykład zapamiętają preferowane ustawienia podczas następnej wizyty lub zapiszą dane logowania na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie / statystyki

Te cookies zbierają informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej (takie jak przeglądarka internetowa, która jest używana, jak często odwiedzasz naszą stronę internetową, która strona jest otwarta lub jak długo jesteś na naszej stronie internetowej). Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację odwiedzających. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie - w tym te wykorzystywane do śledzenia witryn internetowych - wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Możesz ustawić przeglądarkę, aby ostrzegała Cię, gdy otrzymasz nowy plik cookie lub całkowicie go zablokujesz. Jednakże, jeśli zdecydujesz się odrzucać pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej (np. zamówień). Twoja przeglądarka oferuje również opcję usuwania plików cookie (na przykład za pomocą funkcji Wyczyść historię przeglądania). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Asystenta użytkownika w sekcji Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Anonimowe śledzenie sieci

Aby lepiej dostosować tę witrynę do potrzeb naszych klientów, analizujemy sposób, w jaki nasi klienci komunikują się z siecią. Anonimizujemy Twój adres IP, a następnie wykorzystujemy go do analizy danych, takich jak strony pod adresem https://www.scame.sk, które odwiedziły Twoją przeglądarkę i komputer. W tym celu ponownie używamy plików cookie. Plik cookie zawiera tylko jeden unikalny numer, który umożliwia ponowną identyfikację użytkownika na naszych stronach internetowych, ale nie na witrynach stron trzecich. Używamy zarejestrowanych danych wyłącznie do celów statystycznych. W szczególności adres IP nie zostanie przypisany żadnemu indywidualnemu użytkownikowi. Dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

Google Analytics - Warunki korzystania

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, uniwersalnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ( "Google"). Google Universal Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Anonimizacja IP nakłada się na tę stronę. Google skraca / anonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. W imieniu operatora strony Google będą korzystały z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi, które ma Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Dodatkowo można zapobiec Google zbierać i wykorzystywać dane (pliki cookie oraz adres IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępne na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk przeglądarki. Możesz odrzucić Google Analytics, klikając poniższy link. Na Twoim komputerze zostanie ustawiony plik cookie, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: Wyłącz Google Analytics. - https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Należy pamiętać, że na tej stronie internetowej Google Analytics jest uzupełnione o "anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowej kolekcji adresów IP w maskach IP. Strony podrzędne https://www.hagard.sk korzystają z innych narzędzi online:

Overheat

Overheat.de to narzędzie do analityki internetowej Overheat UG (limited liability), z siedzibą w Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Niemcy. Narzędzie anonimowo rejestruje interakcje losowo wybranych użytkowników odwiedzających witrynę. Tworzy to zapis zachowań użytkowników, takich jak ruchy i kliknięcia na ekranie, w celu zidentyfikowania możliwości ulepszenia witryny. Ponadto w celach statystycznych narzędzie ocenia również informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, łączach przychodzących i wychodzących (linkach), danych demograficznych, rozdzielczości i typie urządzenia. Informacje te nie są danymi osobowymi i nie są przekazywane stronom trzecim. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były rejestrowane, możesz wyłączyć tę funkcję we wszystkich witrynach korzystających z przegrzania, ustawiając funkcję DoNotTrack w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej opcji, odwiedź następującą stronę: http://overheat.de/opt-out.html

Użyte wtyczki

Nasze witryny używają linków do następujących sieci społecznościowych:
Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Xing, Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA
Przyciski pokazują logo poszczególnych sieci społecznościowych. Jednak przyciski nie są standardowymi wtyczkami dostarczanymi przez sieci społecznościowe, ale przyciskami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko przez celowe działanie (kliknięcie). Jeśli nie klikniesz przycisków, żadne dane nie zostaną przesłane do sieci społecznościowych. Kliknij przyciski, aby zaakceptować sieć społecznościową, aby aktywować przyciski i utworzyć łącze. Po kliknięciu przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Sieć społecznościowa otrzymuje informacje o odwiedzanej witrynie, którą możesz udostępnić znajomym i kontaktom. Jeśli nie jesteś zalogowany, nastąpi przekierowanie do strony logowania do sieci społecznościowej, na którą kliknąłeś, aby opuścić witrynę tuev-sued.de. Jeśli się zalogujesz, Twoje "polubienie" lub udostępnienie artykułu zostanie wysłane. Gdy aktywujesz przycisk, serwisy społecznościowe będą również otrzymywać informacje, które masz na odpowiedniej stronie naszej strony internetowej i kiedy to zrobisz. Ponadto można wysyłać informacje, takie jak adres IP, dane przeglądarki i ustawienia językowe. Kliknięcie przycisku przeniesie Twoje kliknięcie do sieci społecznościowej i będzie używane zgodnie z zasadami dotyczącymi danych.Po kliknięciu przycisku nie mamy kontroli nad gromadzonymi danymi i czynnościami przetwarzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych, nie jesteśmy "operatorem", jak określono w RODO. Nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celu i okresu przechowywania. Z tego powodu podane tu informacje mogą nie być kompletne.Dane zostaną wysłane niezależnie od tego, czy masz konto u swojego dostawcy, czy jesteś zalogowany. Jeśli się zalogujesz, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Dostawcy mogą również używać plików cookie na Twoim komputerze do śledzenia.O ile nam wiadomo, dostawcy przechowują te dane w profilach użytkowników, których używają do reklam, badań rynkowych i / lub projektowania opartego na zapotrzebowaniu. Ten typ analizy jest przeprowadzany (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) aby przedstawić popyt na reklamy i poinformować innych użytkowników sieci społecznej o swoich działaniach na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z usługodawcą. Informacje o celu i zakresie zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych dotyczących sieci społecznościowych i na temat ustawień dotyczących praw i prywatności, zobacz informacje dostarczane przez te portalach społecznościowych:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Twitter: http://twitter.com/privacy

Xing: https://www.xing.com/privacy

Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Jeśli nie chcesz, aby Twoje sieci społecznościowe pobierały dane, nie klikaj przycisków.

Standardowe czasy usunięcia danych

Prawodawstwo określiło okresy i obowiązki przechowywania danych. Pod koniec tych okresów odpowiednie dane będą regularnie usuwane. Dane nieobjęte tymi okresami przechowywania i obowiązkami będą usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie będą już spełniane. Jeśli niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie zawiera innych szczególnych przepisów dotyczących przechowywania, przechowujemy wszystkie dane, które zbieramy, kiedy będzie to wymagane dla powyższych celów, dla których zostały zgromadzone.

Dalsze używanie i usuwanie danych

Wszelkie dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie twoich danych osobowych jest zwykle wykonywane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo lub jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania do celów innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tym dalej i przekażemy wszystkie istotne informacje przed dalszym przetwarzaniem.

Identyfikacja i ściganie nadużyć

Wszystkie informacje dotyczące identyfikacji i ścigania nadużyć, w szczególności adres IP, będą przechowywane przez maksymalnie 7 dni. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust.. (1) f) RODO. Powodem zainteresowania przechowywaniem danych przez 7 dni jest upewnienie się, że nasze witryny i firmy są uruchomione za pośrednictwem tej witryny i zapobiegają cyberatakom. W razie potrzeby możemy użyć anonimowych informacji w celu dostosowania projektu naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu

Na żądanie, masz prawo do uzyskania od nas informacji o danych osobowych, które dotyczą Ciebie i które przetworzyliśmy w zakresie określonym w art. 15 RODO. Możesz wysłać swoją prośbę pocztą lub e-mailem na poniższe adresy.

Prawo do poprawy

Masz prawo zażądać, abyśmy skorygowali wszelkie nieścisłości w twoich danych osobowych odnoszących się do ciebie bez zbędnej zwłoki (Artykuł 16 RODO). W tym celu prosimy o kontakt pod poniższym adresem.

Prawo do usunięcia

Jeśli masz ważne podstawy prawne określone w art. 17 RODO, masz prawo do natychmiastowego usunięcia ( „prawo do bycia zapomnianym„) danych osobowych dotyczących Pana. Te podstawy prawne to: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały one przetwarzane lub usunięcia zgodę i nie ma żadnych podstaw prawnych do przetwarzania; podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu (i nie istnieją żadne uzasadnione powody przetwarzanie nadrzędnym - nie w opozycji do kierowania reklam). Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z poniższym adresem kontaktowym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli kryteria określone w art. 18 RODO są spełnione, masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jak wskazano w poprzednim artykule RODO. Zgodnie z tym artykułem może być wymagane przetwarzanie restrykcyjne, zwłaszcza przetwarzanie jest bezprawne i podmiot danych sprzeciwia usuwaniu danych osobowych oraz wzywa zamiast ograniczać ich stosowanie, lub gdy podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 par. 1 RODO jeśli nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes przeważa nad interesem danej osoby. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z poniższym adresem kontaktowym.

Prawo do transmisji danych

Masz prawo do transmisji danych w rozumieniu art. 20 RODO. Oznacza to, że masz prawo do uzyskania informacji osobistych dotyczących Ciebie, które dałeś nam, w sposób uporządkowany i powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego i masz prawo do przekazania danych do innego kontrolera. Warunkiem jest to, że przetwarzanie jest na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób automatyczny. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z poniższym adresem kontaktowym.

Prawo sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana, który jest oparty na artykule 6. (1) e) if) RODO, z przyczyn odnoszących się do danej sytuacji. Będziemy wycofywać się z przetwarzania danych osobowych, jeśli nie możemy wykazać ważnych i uzasadnionych podstaw do przetworzenia przekracza swoje interesy, prawa i wolności, lub o ile cel przetwarzania demonstracji, aplikacji i obrony roszczeń prawnych. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z poniższym adresem kontaktowym.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i które zrobiliśmy jest nielegalne lub niedopuszczalne, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru. Możesz skontaktować się z tym organem na stronie:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, wniosków o informacje oraz praw zainteresowanych osób lub skarg należy kierować na poniższy adres firmy (operatora).

Dane kontaktowe operatora

SCAME-Polska Sp. z o.o.
Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
NIP: 6492109816
Tel.: 326717112
E-mail: handlowy@scame.pl

Zawiercie 25.5.2018

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła?

Biuletyn

Bądź pierwszym, który otrzyma od nas ciekawe wiadomości